Edycja 2023

Elektrobarometr

Ostatni rok oraz najbliższa przyszłość oczami elektroinstalatorów

Zapraszamy do zapoznania z wynikami III edycji raportu Elektrobarometr, w którym wzięło udział aż 2369 elektroinstalatorów z całej Polski. Bardzo Wam dziękujemy!

Jaki obraz branży wyłania się z tegorocznego Raportu?

Pomimo niepewności związanej z sytuacją gospodarczą i polityczną, polskich elektroinstalatorów nie opuszcza optymizm.

Większość respondentów jest przekonanych, że obecne trudności mają charakter przejściowy, a popytem na usługi prawdziwych profesjonalistów nie zachwieje ani wysoka inflacja, ani spowolnienie w budownictwie.

Korzystając z okazji chcemy podziękować wszystkim Partnerom, którzy wspierają Raport od samego początku – serwisy Elektryka Prąd Nie Tyka (elektrykapradnietyka.com) oraz Łączy Nas Napięcie (laczynasnapiecie.pl), a także magazyny Elektro Info i Fachowy Elektryk.

Zapraszamy do lektury Raportu!

Moja przyszłość i rozwój

Najbliższa przyszłość zawodu elektryka w ocenie badanych

Pomimo inflacji i kosmicznych cen na art. budowlane ludzie się budują, więc każda budowa potrzebuje zasilania elektrycznego, a w dzisiejszych czasach coraz więcej osób chce instalacje inteligentne. Kowalski sam tego nie zrobi więc fachowiec jest nieunikniony.

Elektrobohater

Według mnie branża elektryczna z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Mam na myśli odnawialne źródła energii, w tym instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe czy pojazdy elektryczne i stacje do ładowania. W tym zawodzie trzeba cały czas się rozwijać, a pracy na pewno nie zabraknie.

Elektrobohater

Szanse dla wykonywania zawodu elektryka w przyszłości

  • Zapotrzebowanie na profesjonalistów
  • Popyt na usługi typu „SmartHome”
  • Rozwój energii odnawialnej

Świadomość inwestorów zwiększa zapotrzebowanie na profesjonalne usługi. Grupa specjalistów, profesjonalistów nie odczuje spadku obrotu/ilości zleceń, ze względu na świadczoną jakoś swoich usług.

Elektrobohater

Powstaje coraz więcej instalacji typu Smart, które wymagają specjalistycznej wiedzy.

Elektrobohater

Zapotrzebowanie na specjalistów od OZE powinno skompensować wyhamowanie w budownictwie.

Elektrobohater

Bariery dla wykonywania zawodu elektryka w przyszłości

  • Rosnące koszty
  • Wyhamowanie inwestycji
  • Sytuacja gospodarcza i polityczna

Zmniejszająca się ilość nowych inwestycji oraz rosnące koszty materiałowe zmuszają inwestorów do rewizji planów i upraszczania instalacji.

Elektrobohater

Spadek na rynku deweloperskim już jest widoczny i okres oczekiwania "na instalatora" wydatnie spadł co oznacza spadek zamówień. Brak nowych inwestycji jeszcze bardziej pogłębi tą sytuacją.

Elektrobohater

Widać mocne działania oszczędnościowe wśród inwestorów, napływ tanich "instalatorów " z zagranicy i brak średnich inwestycji związanych z funduszem KPO.

Elektrobohater

Czy Twoim zdaniem w 2023 będziemy mieli do czynienia z kryzysem gospodarczym?

Jak mocno kryzys dotknie branży elektroinstalacyjnej w ocenie badanych?

Wiele inwestycji, które zakończą się w 2023 rozpoczęto w 2022. Może nastąpić lekkie wyhamowanie inwestycji, lecz nie totalny ich brak. Obecnie na rynku brakuje fachowców, więc wyhamowanie zmniejszy ten niedobór.

Elektrobohater

Instalatorzy z branży budowlanej obsługujący np. deweloperów mocno odczują kryzys. Natomiast fachowcy od odnawialnych źródeł energii, jakości energii elektrycznej najprawdopodobniej kryzysu mieć nie będą.

Elektrobohater

Jaki wpływ na Twoją pracę miała rosnąca inflacja?

Jaki wpływ na Twoją pracę ma wyhamowanie nowych inwestycji?

Czy w 2022 roku podniosłeś ceny swoich usług?

Jakie czynniki miały największy wpływ na podniesienie cen usług w 2022?

O ile według badanych średnio wzrosły ceny usług elektroinstalacyjnych.

Poziom trudności uzyskania uprawnień do pracy w zawodzie elektryka?

Jak oceniasz poziom kształcenia zawodowego przygotowującego do pracy elektryka?

Jak oceniasz ostatnie zmiany w przepisach regulujących dostęp do zawodu elektryka, w tym obowiązek udokumentowania wykształcenia/doświadczenia zawodowego dla osób przystępujących do egzaminu na „uprawnienia elektryczne”?

Zmiany były jak najbardziej potrzebne. W poprzednim trybie łatwo było zdobyć uprawnienia znając ledwie podstawy, o ile komisja była pobłażliwa. Sam doświadczyłem takiego egzaminu z jednym prostym pytaniem. Praca z prądem elektrycznym to nie zabawa i trzeba wiedzieć coś więcej niż podstawy, a tego nie da się nauczyć w dzień lub dwa na kursie.

Elektrobohater

Często w swojej pracy słyszę od klientów wypowiedzi typu: „Ale dlaczego tak się stało, przecież robił to elektryk z papierami". Jestem przekonany, że taka zmiana na pewno wyjdzie bardzo na plus branży elektrycznej.

Elektrobohater

W jakich obszarach poszerzyłeś swoją wiedzę i umiejętności niedawno?

Jakie Twoim zdaniem kompetencje będą w najbliższym czasie szczególnie poszukiwane na rynku?

Z jakich źródeł najczęściej korzystasz w poszukiwaniu wiedzy fachowej?

Moja praca

Najczęstsze przyczyny usterek napotykane po wezwaniu do awarii?

Gdzie najczęściej dokonujesz zakupów?

Jakie elementy bierzesz pod uwagę wybierając rozwiązania i produkty?

Lata pracy w zawodzie

Rodzaj działalności, forma zatrudnienia

Wartość najczęściej otrzymywanych zleceń

Średnia liczba godzin spędzonych jednego dnia w pracy

Praca w weekendy