Edycja 2022

Elektrobarometr

Ostatni rok oraz najbliższa przyszłość oczami elektroinstalatorów

Ostatni rok oraz najbliższa przyszłość oczami elektroinstalatorów

Zapraszamy do zapoznania z wynikami raportu Elektrobarometr, który pokazuje szanse oraz zagrożenia dla branży widziane oczami elektroinstalatorów z całej Polski. W badaniu współorganizowanym z serwisem ElektrykaPrądNieTyka.pl oraz magazynem ElektroInfo wzięło udział ponad 800 instalatorów!

Po raz pierwszy możemy porównać raport z zeszłego roku z wynikami tegorocznej edycji, co pozwala na tworzenie pełniejszego obrazu panujących na rynku nastrojów. Jaki zatem obraz branży wyłania się z tegorocznego raportu?

Pomimo wielu trudności związanych np. z pandemią, Polskich elektroinstalatorów nadal nie opuszcza optymizm i wiara we własny sukces. W ostatnim roku uczestnicy badania chętniej korzystali z internetu, zarówno robiąc zakupy, jak i pozyskując wiedzę.

Tym co budzi największy niepokój jest niepewność związana z koniunkturą na rynku budowlanym oraz zmianami podatkowymi zaproponowanymi w „Polskim ładzie”.

Zapraszamy do lektury raportu!

Moja przyszłość i rozwój

Przyszłość zawodu elektryka na polskim rynku pracy w ocenie badanych

Ciągły rozwój technologiczny uzależniony jest od energii elektrycznej, co bezpośrednio przekłada się na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych elektryków.

Elektrobohater

Na rynku obserwujemy deficyt ilości mieszkań i związane z nim zapotrzebowanie na usługi osób zajmujących się montażem instalacji elektrycznych. Widać także szybki rozwój odnawialnych źródeł energii oraz pojazdów elektrycznych.

Elektrobohater

Szanse dla wykonywania zawodu elektryka w przyszłości

  • Świadomi klienci
  • Rosnący popyt na systemy SmartHome
  • "Boom" na rynku budowlanym
  • Fotowoltaika

Coraz większe zapotrzebowanie na Inteligentne systemy (smart home).

Elektrobohater

Ciągły wzrost zapotrzebowania na odnawialne źródła energii a co za tym idzie, zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie.

Elektrobohater

Bariery dla wykonywania zawodu elektryka w przyszłości

  • Zaniżanie stawek przez nieprofesjonalnych instalatorów
  • Brak wykwalifikowanych pracowników
  • Rosnące ceny i mniejsza dostępność materiałów

Prace wykonywane przez "pseudo elektryków" po najniższych cenach.

Elektrobohater

Wzrost cen sprawi że inwestorzy wstrzymają prace do momentu aż ta sytuacja się nie uspokoi.

Elektrobohater

Jak duży wpływ na Twoją pracę miała epidemia COVID-19 w 2021 roku?

Na co Twoim zdaniem w największym stopniu wpłynęła epidemia COVID-19 w 2021 roku

Jak duży wpływ na sytuację elektroinstalatorów będą miały zmiany podatkowe związane z „Polskim ładem”?

"Polski Ład" uderza przede wszystkim w pracowników i pracodawców małych i średnich firm. Niestety zamiast ułatwiać nam życie to utrudnia kolejnymi podatkami. Do tego komplikują się przepisy prawne i skarbowe na każdym kroku.

Elektrobohater

Człowiek sam do końca nie wie, czego się spodziewać, tak szybko wprowadzona ustawa nie może być dobrą ustawą.

Elektrobohater

Czy w 2021 roku podniosłeś ceny swoich usług?

Jakie czynniki miały największy wpływ na podniesienie cen usług w 2021?

Przepisy regulujące wykonywanie zawodu elektryka w Polsce

Najczęściej wymieniane problemy związane z przepisami regulującymi pracę elektroinstalatora

  • Zbyt łatwy dostęp do wykonywania zawodu dla osób z niedostatecznymi kwalifikacjami
  • Niejasne, trudne do zinterpretowania przepisy
  • Nieegzekwowanie istniejących przepisów i regulacji

Osoba posiadająca wiedzę praktyka oraz teoretyczna po szkole kierunkowej podchodzi do takiego samego egzaminu jak człowiek bez doświadczenia, który może narazić zdrowie i życie swoje oraz użytkownika instalacji. Zbyt łatwo zostać elektroinstalatorem z "papierami".

Elektrobohater

Poziom trudności uzyskania uprawnień do pracy w zawodzie elektryka

Poziom kształcenia zawodowego przygotowującego do pracy elektryka

Obszary, w których elektroinstalatorzy poszerzali niedawno swoją wiedzę i umiejętności

Kompetencje, które w najbliższym czasie będą szczególnie poszukiwane na rynku

Źródła pozyskiwania fachowej wiedzy

Moja praca

Najczęstsze przyczyny usterek napotykane po wezwaniu do awarii

Gdzie najczęściej dokonujecie zakupów?

Co bierzecie pod uwagę przy wyborze rozwiązań i produktów?

Lata pracy w zawodzie

Rodzaj działalności, forma zatrudnienia

Wartość najczęściej otrzymywanych zleceń

Średnia liczba godzin spędzonych jednego dnia w pracy

Praca w weekendy

Partnerzy: