Edycja 2020

Elektrobarometr

Moja przyszłość i rozwój

Przyszłość zawodu elektryka na polskim rynku pracy w ocenie badanych

Przyjęło się powiedzenie że nie ma bezrobotnych elektryków i sądzę że będzie ono aktualne tym bardziej w przyszłości. Oprócz standardowych prac przy instalacjach elektrycznych w budownictwie dochodzą odnawialne źródła energii, a z nimi samochody elektryczne i nowe technologie jednak oparte na prądzie.

Elektrobohater

Zwiększa się wykorzystanie energii elektrycznej zarówno w domach jak i w przemyśle. Dopóki nie wymyślą prądu na WI-FI praca elektryka będzie konieczna od maleńkich mieszkań po wielkie hale fabryczne.

Elektrobohater

Szanse dla wykonywania zawodu elektryka w przyszłości

 • Świadomi klienci
 • Rosnący popyt na systemy SmartHome
 • Rozwój elektromobilności
 • Fotowoltaika

Wzrost popularności systemów automatyki domowej czy fotowoltaiki sprawia, że klienci poszukują profesjonalnych firm.

Elektrobohater

Rynek elektryczny wchodzi na nowe tereny, w nowe technologie, a do tego potrzebni będą dobrzy fachowcy.

Elektrobohater

Bariery dla wykonywania zawodu elektryka w przyszłości

 • Niski poziom edukacji zawodowej
 • Zaniżanie stawek przez nieprofesjonalnych instalatorów
 • Brak wykwalifikowanych pracowników

Szkoły uczą technologii, która była aktualna 20 lat temu.

Elektrobohater

Zaniżanie cen usług. Przez elektryków tylko z nazwy.

Elektrobohater

Jaki będzie wpływ COVID-19 na sytuację elektryków w ciągu najbliższych miesięcy?

Na co wpłynie epidemia koronawirusa?

Poziom trudności uzyskania uprawnień do pracy w zawodzie elektryka

Poziom kształcenia zawodowego przygotowującego do pracy elektryka

Obszary, w których elektroinstalatorzy poszerzali niedawno swoją wiedzę i umiejętności

Kompetencje, które w najbliższym czasie będą szczególnie poszukiwane na rynku

4 najczęściej wymieniane obszary związane z inteligentnymi instalacjami, w których poszerzaliście swoją wiedzę:

 • Sterowanie oświetleniem
 • Systemy Smart Home
 • Bramy, rolety, napędy
 • HVAC

4 najczęściej wymieniane obszary związane z inteligentnymi instalacjami, które będą szczególnie poszukiwane na rynku:

 • Systemy Smart Home
 • Sterowanie oświetleniem
 • HVAC
 • Sterowanie rolet, bram, napędów

Źródła pozyskiwania fachowej wiedzy

Przepisy regulujące wykonywanie zawodu elektryka w Polsce

Najczęściej wymieniane problemy związane z przepisami regulującymi pracę elektroinstalatora

 • Zbyt łatwy dostęp do wykonywania zawodu dla osób z niedostatecznymi kwalifikacjami
 • Niejasne, trudne do zinterpretowania przepisy
 • Nieegzekwowanie istniejących przepisów i regulacji

Problemem, moim zdaniem, jest uzyskanie uprawnień poprzez kursy online, egzamin polegający na odesłaniu formularza z odpowiedziami na adres e-mail.

Elektrobohater

Egzekwowanie przepisów nie istnieje na małych inwestycjach i jest w mocy dopiero gdy skala budżetu na to pozwala. Należy pamiętać, że firmy instalatorskie zdobywają doświadczenie na małych inwestycjach, a w miarę rozwoju podejmują się większych wyzwań. Bardzo często stare nawyki pozostają i są bardzo trudne do wykorzenienia.

Elektrobohater

Moja praca

Czy inwestor ufa Twoim wskazówkom, dotyczącym wyboru najlepszych rozwiązań, uwag do projektu instalacji itd?

Co jest najważniejsze dla inwestora indywidualnego

Co jest najważniejsze dla inwestora dewelopera

Co jest najważniejsze dla inwestora realizującego budynki przemysłowe i komercyjne

Najczęstsze przyczyny usterek napotykane po wezwaniu do awarii

Gdzie najczęściej dokonujecie zakupów?

Co bierzecie pod uwagę przy wyborze rozwiązań i produktów?

Lata pracy w zawodzie

Rodzaj działalności, forma zatrudnienia

Wartość najczęściej otrzymywanych zleceń

Średnia liczba godzin spędzonych jednego dnia w pracy

Praca w weekendy

Elektrobarometr oczami ekspertów

Partnerzy: