13.01.2023

W jakich nastrojach elektroinstalatorzy witają 2023.


Trzeci rok z rzędu firma WAGO wraz z Partnerami organizuje i publikuje badanie przeprowadzone wśród elektroinstalatorów z całej Polski. W tegorocznej edycji wzięło udział rekordowe 2369 osób. Raport oferuje unikatowe spojrzenie na branżę, którą dzięki badaniu możemy oglądać oczami elektroinstalatorów. Pełny raport można sprawdzić na stronie www.elektrobohater.pl .

 

Optymizm mimo wszystko 

 

Pomimo wielu trudności, polskich elektroinstalatorów nadal nie opuszcza przekonanie, że dla profesjonalistów zawód elektryka oferuje szereg możliwości. Główny wskaźnik optymizmu w stosunku do poprzedniego roku obniżył się o 0,4 punktu i wynosi obecnie 4,1 (skala 1-5). Biorąc pod uwagę problemy, z jakimi mierzy się krajowa gospodarka wynik wydaje się w dalszym ciągu bardzo wysoki i może napawać optymizmem. 

 

Jako najważniejsze trendy oraz szanse sprzyjające wykonywaniu zawodu wskazano stałe zapotrzebowanie na profesjonalne usługi, rosnące zainteresowanie inteligentnymi instalacjami oraz transformację energetyczną.  

 

Jeśli chodzi o wyzwania, z jakimi elektrycy muszą mierzyć się tu i teraz, odpowiedzi nie są już takie optymistyczne. Aż 68 respondentów na pytanie, czy w 2023 roku będziemy mieli do czynienia z kryzysem gospodarczym odpowiedziało twierdząco. W uzupełniającym pytaniu „Jak mocno kryzys dotknie branżę elektroinstalacyjną?” wskaźnik wyniósł 2,9 w skali 1-5. Uczestnicy badania wskazywali, że pomimo spowolnienia inwestycji popyt na profesjonalistów, którzy w ostatnim czasie poszerzali swoje kompetencje w takich obszarach jak inteligentne instalacje czy odnawialne źródła energii nie powinien się zmniejszyć.  

 

Ważnym czynnikiem, który ma i będzie miał wpływ na całą branżę była wysoka inflacja. Aż 79% pytanych zadeklarowało, że podniosło ceny swoich usług. Średnia wysokość podwyżki wyniosła 22%. Głównymi powodami wzrostu cen według badanych były rosnące skokowo ceny komponentów oraz właśnie inflacja. W porównaniu do ubiegłorocznego badania mniejsze znaczenie dla wzrostu cen miał rosnący popyt na usługi elektroinstalacyjne.

 

Biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik optymizmu połączony z niepokojącymi wynikami dotyczącymi aktualnej sytuacji gospodarczej można powiedzieć, że polscy elektrycy uważają obecne problemy za uciążliwe, ale jednak przejściowe. W dłuższej perspektywie rosnący popyt na profesjonalistów ich zdaniem powinien się utrzymać.  

 

Dobrze ocenione zmiany.

 

W nowym raporcie zapytaliśmy również o zmiany w przepisach regulujących dostęp do zawodu. W szczególności interesował nas obowiązek udokumentowania wykształcenia zawodowego przed przystąpieniem do egzaminu nadającego uprawnienia elektryczne. Zdecydowana większość pytanych oceniła pozytywnie zmiany, podkreślając, że dotychczasowy system wpuszczał na rynek osoby o zbyt niskich kwalifikacjach. Na pełną ocenę zmian przyjdzie nam oczywiście poczekać.  

 

Kolejny raz widzimy także coraz ważniejszą rolę internetu zarówno w aspekcie zakupów, jak i poszerzania swojej wiedzy. Instalatorzy doceniają rolę krótkich filmów instruktażowych oraz możliwość wymiany doświadczeń w mediach społecznościowych. Dodatkowo 29% deklaruje, że dokonuje zakupów w sklepach internetowych.  

 

- Cieszymy się, że branża uznała raport za wartościowe źródło wiedzy i każdego roku coraz więcej osób bierze w nim udział - mówi Aleksander Czech, Marketing Manager WAGO.  - Tworząc raport chcieliśmy oddać głos polskim elektroinstalatorom, tak aby mogli wypowiedzieć się w najważniejszych tematach dotyczących ich pracy.